KUNTOSALIN SOPIMUSEHDOT LIIKUNTAKESKUS POSEIDON

KUNTOSALIASIAKKUUS

www.liikuntakeskusposeidon.fi

1. Irtisanominen: irtisanottaessa sopimus päättyy irtisanomista seuraavan (3) KOLMANNEN KUUKAUDEN viimeisenä päivänä, esim. sopimus irtisanotaan päättymään 30.9., irtisanominen on tehtävä viimeistään 31.6., ja viimeinen veloitus on tällöin 1.9. Irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti salin vastaanotossa olevan henkilön kanssa. Asiakaspalvelu vahvistaa irtisanomisen ja ilmoittaa viimeisen veloituspäivän ja asiakkuuden päättymispäivän. Mikäli sopimusta ei irtisanota, jatkuu sopimus toistaiseksi voimassaolevana kunnes se irtisanotaan.

2. Mikäli avoinna olevat saatava on siirretty perintään, on Liikuntakeskus Poseidonilla oikeus olla tarjoamatta palveluita asiakkaalle myöhemminkään, ennen kuin asiakas on maksanut saamiset täysimääräisesti.

3. Kaikissa asiakkuuden irtisanomisissa ehdot ovat samat, mukaan lukien myös ns. erikoistapaukset esim. muutos terveydentilassa, muutto ym. Etukäteen maksettujen asiakkuuksien maksuja ei palauteta myöskään erikoistapauksissa. Asiakkuutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Asiakkuus on voimassa niin kauan kunnes se tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti irtisanotaan tai päättyy.

4. Liikuntakeskus Poseidon pidättää itsellään oikeuden tehdä muutoksia aukioloaikoihin. Aukioloaikojen muutoksista ilmoitetaan salin sisällä ilmoitustaululla ja uudet aukioloajat päivitetään nettisivuille, muutoksista ilmoitetaan hyvissä ajoin.

5. Kuukausimaksu on voimassa toistaiseksi. Liikuntakeskus Poseidon pidättää itsellään oikeuden muuttaa asiakkaan kuukausimaksua vastaamaan kulloinkin voimassaolevaa sopimusmuotoa ja hinnastoa. Mahdollisesta hinnankorotuksesta ilmoitetaan kolmea (3) kalenterikuukautta aikaisemmin. Maksu sisältää sopimuksen tekohetkellä voimassaolevan arvonlisäveron, mikäli sovellettava arvonlisävero tai muut viranomaismaksut muuttuvat, on Poseidonilla oikeus muuttaa maksua vastaavasti.

6. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakas sitoutuu maksamaan asiakkuutensa kuukausimaksut eräpäivänä. Jos asiakas haluaa jonkin osan palvelustaan laskutettavan esim. yritykseltä tai tositteen jäsenmaksuistaan lisätään jokaiseen laskuun kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen laskutuslisä/toimistomaksu.

7. Avainkortti on henkilökohtainen, asiakkaan on aina henkilökohtaisesti vedettävä kortti sisäänkäynnin sekä portin lukijasta saapuessaan kuntosalille, keskuksessa on kulunvalvonta – ja kamerajärjestelmä. Avainkortin luovuttaminen toiselle henkilölle, tai toisen henkilön sisään päästäminen omalla avainkortilla, on rikos. Väärinkäytöksestä peritään avainkortin haltijalta 150 € tarkastusmaksu. Avainkortin väärinkäyttö on rikos, Poseidon pidättää itsellään oikeuden tehdä väärinkäytöstapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Mikäli avainkortti katoaa, on siitä ilmoitettava välittömästi klubille, asiakas vastaa avainkortin mahdollisesta väärinkäytöstä, kunnes ilmoitus Liikuntakeskus Poseidonille on tehty. Mikäli avainkortti joudutaan vaihtamaan, tai uusimaan mistä tahansa syystä, veloitetaan siitä hinnaston mukainen maksu. Asiakas ei saa päästä ketään henkilöä sisään, kaikilla kuntosalille kuuluvilla asiakkailla on oltava, oma toimiva avainkortti mukanaan. Ilman mukana olevaa omaa avainkorttia klubille tulleelta asiakkaalta voidaan veloittaa tarkastusmaksu 15€.

8. Henkilöllisyys ja yhteystiedot: Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä aina keskuksessa ollessaan. Asiakas on vastuussa siitä että Liikuntakeskus Poseidonilla on tarvittavat ja ajantasaiset pankkiyhteys ja yhteystiedot asiakassuhteen hoitamista varten, nämä tiedot on toimitettava hyvissä ajoin ja kirjallisesti vastaanottoon. Asiakas vastaa puutteellisten yhteystietojen mahdollisesti aiheuttamista lisäkuluista.

9. Alle 18-vuotias henkilö ei voi liittyä asiakkaaksi ilman huoltajan suostumusta, huoltajan ja käyttäjän tulee henkilökohtaisesti allekirjoittaa asiakassopimus klubilla, alaikäraja klubilla on 15-vuotta.

10. Asiakkaan täytyy noudattaa Liikuntakeskus Poseidonin käyttäytymissääntöjä, yleistä salietikettiä sekä henkilökunnan ohjeita, erityisesti sellaisia joilla voi olla vaikutusta terveyteen ja turvallisuuteen. Mikäli asiakas käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti, ei noudata henkilökunnan ohjeita tai käyttäytyy muutoin sopimattomasti pidätämme oikeuden päättää jäsenyys välittömästi, ja periä jäsenyyskauden maksamattomat kuukauden.

11. Asiakas harjoittelee omalla vastuullaan ja on vastuussa omasta terveydentilastaan, siten ettei harjoittelu aiheuta riskiä terveydelle.

12. Oleskelu ja harjoittelu Liikuntakeskus Poseidonin tiloissa alkoholin, lääke- tai dopingaineiden vaikutuksen alaisena on täysin kiellettyä. Kiellon rikkomisesta seuraa asiakkuuden välitön purku, huumavien- tai dopingaineiden käytöstä ilmoitetaan poliisille.

13. Klubi ei vastaa henkilö- tai aineellisista vahingoista, jotka aiheutuvat asiakkaalle tai vierailijalle, taiheidän omaisuudelleen klubin tiloissa, tai niihin rinnastettavissa tiloissa, ellei vahinko johdu klubin olennaisesta laiminlyönnistä.

14. Asiakkaan henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan, palveluiden ja tuotteiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen, yrityksen palveluiden ja tuotteiden markkinointiin sekä tilastollisiin ja markkinatutkimuksiin.

15. Liiikuntakeskus Poseidon oikeus myös rajoittaa keskuksen tilojen käyttämistä rajoitetusti tai kokonaan välttämättömien huolto, remontti tms. toimenpiteiden ajaksi. Klubilla kulloinkin käytettävissä oleva laitteisto voi vähäisessä määrin vaihdella sopimuksen solmimisen jälkeen. Asiakas ymmärtää, ettei tässä sopimuskohdassa lueteltujen syiden perusteella voi vaatia korvausta tai hyvitystä jäsenyydestään, tai purkaa sopimustaan.

16. Tätä sopimusta koskevat riidat käsitellään käräjäoikeudessa.